ELS CARRERS DEL PINAR DE CASINOS TINDRAN NOM DESPRÉS D’APROVAR-SE LA PROPOSTA DE COMPROMÍS

Navarré: “Els carrers ja tenen les plaques posades i s’han retolat amb noms d’arbres mediterranis”.

L’ajuntament de Casinos, arran de la proposta que va realitzar el grup de Compromís el passat mes de setembre, ha començat a retolar els carrers de la Urbanització del Pinar.

Aquesta proposta va néixer com a resultat de diverses reunions que els regidors de Compromís van tindre amb els veïns de la urbanització. Compromís va instar en una moció, al fet que es retolaren els carrers de la urbanització, es millorara l’equipament, s’instase als propietaris a netejar les parcel·les abandonades i es netejara l’accés a la mateixa, el qual es trobava amb una gran acumulació de residus.

Segons el portaveu de Compromís per Casinos, Miguel Navarré, l’alcalde de la localitat, Miguel Espinosa (del PP), va rebutjar aprovar per la via d’urgència aquesta proposta que comptava amb l’ampli beneplàcit dels veïns de la Pineda, els quals havien acudit als regidors de Compromís, davant la inactivitat de l’equip de govern.

La també regidora de la formació ecosocialista, Arantxa Murgui, ha explicat que els veïns del Pinar van realitzar una instància davant l’Ajuntament amb la problemàtica de la Urbanització i amb les deficiències amb les quals s’havien de trobar tots els dies. Però, davant la falta de resposta per part de l’Alcalde, van sol·licitar de la col·laboració i atenció de Compromís.

Per  a Navarré és satisfactori veure com mesos després de presentar la proposta per retolar els carrers d’aquest nucli residencial de Casinos, el consistori haja accedit a executar la mateixa, així com a la neteja dels seus accessos.

Els noms dels carrers seran conforme a l’entorn on se situa la urbanització, un entorn rural i arbori mediterrani. Per això, s’ha decidit que porten el nom d’arbres característics de la zona, com: Garrofers, Salzes, Oliveres, Xops, Carrasques, Anouers, Oms, Acàcies i Figueres.

Navarré considera que les propostes de Compromís són molt positives per al municipi, encara que insisteix que aquestes actuacions encara són insuficients, doncs queden moltes parcel·les per esbrossar a la zona i el perill d’incendis és real. El regidor del Grup Compromís, Andrés Guirado, espera que les parcel·les es netegen, tal com varen proposar en el seu moment.

 

LAS CALLES DEL PINAR DE CASINOS TENDRAN NOMBRE TRAS APROBARSE LA PROPUESTA DE COMPROMÍS.

Navarré: “Las calles ya tienen las placas puestas y se han rotulado con nombres de árboles mediterraneos”.

El ayuntamiento de Casinos, a raíz de la propuesta que realizó el grupo de Compromís el pasado mes de septiembre, ha empezado a rotular las calles de la Urbanizació de El Pinar.

Dicha propuesta nació como resultado de varias reuniones que los concejales de Compromís tuvieron con los vecinos de la urbanización. Compromís instó en una moción, a que se rotulasen las calles de la urbanización, se mejorase el equipamiento, se instasen a los propietarios a limpiar las parcelas abandonadas y se limpiase el acceso a la misma, el cual se encontraba con una gran acumulación de residuos.

Según el portavoz de Compromís per Casinos, Miguel navarré, el alcalde de la localidad, Miguel Espinosa (del PP), rechazó aprobar por la vía de urgencia esta propuesta que contaba con el amplio beneplácito de los vecinos del Pinar, los cuales habían acudido a los concejales de Compromís, ante la inactividad del equipo de gobierno.

La también concejala de la formación ecosocialista, Arantxa Murgui, ha explicado que los vecinos del Pinar realizaron una instancia ante el Ayuntamiento con la problemática de la Urbanización y con las deficiencias con las que se tenían que encontrar todos los dias. Pero, ante la falta de respuesta por parte del Alcalde,  solicitaron de la colaboración y atención de Compromís.

Para Navarré es satisfactorio ver cómo meses después de presentar la propuesta para rotular las calles de este núcleo residencial de Casinos, el consistorio haya accedido a ejecutar la misma, así como a la limpieza de sus accesos.

Los nombres de las calles serán acorde al entorno en donde se ubica la urbanización, un entorno rural y arbóreo mediterraneo. Por ello, se ha decidido que lleven el nombre de árboles característicos de la zona, como: Garrofers, Salzes, Oliveres, Xops, Carrasques, Anouers, Oms, Acàcies i Figueres.

Navarré considera que las propuestas de Compromís son muy positivas para el municipio, aunque insiste en que estas actuaciones todavía son insuficientes, pues quedan muchas parcelas por desbrozar en la zona y el peligro de incendios es real. El concejal del Grupo Compromís, Andrés Guirado, espera que las parcelas se limpien, tal y como propusieron en su día.

 

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *